2020-05-10 22:28:56

KALENDAR POLAGANJA ISPITA DRŽAVNE MATURE_LJETNI ROK_2019_2020

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja objavio je novi kalendar polaganja ispita državne mature u ljetnome roku u školskoj godini 2019./2020. ( u privitku ), a zbog novonastale situacije u kojoj je odlukom ministra zdravstva proglašena pandemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2.

Kalendar je donesen u skladu s uputama za provedbu ispita državne mature tijekom pandemije koje je dao Hrvatski zavod za javno zdravstvo.


Strukovna škola Pula